Αποστολή μας

Οι στόχοι σας

Στόχος της Aviatec είναι να παρέχει άριστη εκπαίδευση σε υφιστάμενους και μελλοντικούς επαγγελματίες της αεροπλοΐας και να τους καταστήσει γνώστες και ικανούς να εκτελούν σωστά και με ακρίβεια τα καθήκοντά τους. Στόχος μας είναι επίσης να προσθέσουμε επιπλέον αξία στις εταιρείες όπου εργάζονται και να γίνουν ενεργά μέλη της ιδιαίτερα απαιτητικής από άποψη ασφάλειας, ποιότητας και παραγωγικότητας, Αεροπορικής Βιομηχανίας.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ EASA

Στα επόμενα 20 χρόνια, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να προσθέσουν 25.000 νέα αεροσκάφη στον τρέχοντα εμπορικό στόλο των 17.000 αεροσκαφών. Από το 2026, η αγορά των αερομεταφορών θα χρειαστεί 480.000 νέους τεχνικούς για τη συντήρηση αυτών των αεροσκαφών. Το βασικό πρόβλημα είναι πως η ζήτηση για τους επαγγελματίες της αεροπλοϊας ήδη υπερβαίνει την προσφορά.

Οι παράγοντες που οφείλεται αυτο περιλαμβάνουν:


● Έλλειψη επαγγελματιών αεροπλοΐας, λόγω συνταξιοδοτήσεων της σημερινής γενιάς.

● Ανταγωνισμός με άλλους τομείς της βιομηχανίας για εξειδικευμένους εργαζόμενους.

● Δυνατότητες κατάρτισης μη επαρκείς για να καλύψουν τη ζήτηση.

● Προσβασιμότητα σε προσιτή εκπαίδευση.

● Επαιδευτικές μέθοδοι που δεν συμμορφώνονται με τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες τεχνικές εκπαίδευσης.


Προκειμένου να συμβάλει σε αυτή την έλλειψη επαγγελματιών αεροπλοΐας, η Aviatec έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που επιτρέπει στην επόμενη γενιά των μηχανικών να ηγηθούν της ανάπτυξης του μέλλοντος των αερομεταφορών.

+ Read more....

-------------------------------------------


ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η Aviatec στοχεύει να παρέχει βελτιστοποιημένες και πλήρεις σειρές μαθημάτων, προκειμένου να βοηθήσει τους πελάτες της να αποκτήσουν πλήρη κατάρτιση.

Επιπλέον, με τις πλήρεις σειρές μαθημάτων κατάρτισης, παρέχει ειδικά βραχυπρόθεσμα μαθήματα (αρχική εκπαίδευση ή ανανέωσης) με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για προσωπικό εταιρειών πιστοποιημένο κατά Part 145, Part M.

Τα μαθήματά στην Aviatec έχουν την ευελιξία να προσαρμόζονται προκειμένου να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις πιστοποίησης του προσωπικού κάθε εταιρείας, όπου και από κοινού εντοπίζεται και συμφωνείται κάθε αναγκαία πρόσθετη ύλη κατάρτισης και συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι σύμφωνα με την υπάρχουσα οργανωτική δομή πριν την προετοιμασία κάθε μαθήματος.


+ Read more....


PART 145, PART M ORGANIZATIONS

Σε στενή συνεργασία με την εταιρεία AVIASEVEN είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους σπουδαστές μας επιπλέον δυνατότητα για συμμετοχή στη διαχείριση και τη συντήρηση των αεροσκαφών. Οι απόφοιτοί μας έχουν την ευκαιρία να εκπληρώσουν την απαραίτητη από τον κανονισμό προϋπόθεση των δύο επιπλέον χρόνων πρακτικής εμπειρίας και στη συνέχεια να υποβάλουν αίτηση για την Άδεια Συντηρητή Αεροσκαφών.

Η ίδια δυνατότητα είναι διαθέσιμη για τους αποφοίτους μας που εκπαιδεύονται επί τύπου αεροσκάφους ώστε να πληρούν την απαίτηση των τεσσάρων μηνών OJT (τεχνική εμπειρία) προκειμένου να προσθέσουν στην άδειά τους τον πρώτο τους τύπο.


+ Read more....

-------------------------------------------


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για την Aviatec, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα πολιτικής αεροπορίας ενσωματώθηκε ως μία από τις βασικές υπηρεσίες που θα μπορούσε να παρέχει στους πελάτες της.

Με περισσότερα από 200 συνδυασμένα χρόνια εμπειρία στην αεροπλοϊα, η Aviatec θα μεταφέρει αυτή την εμπειρία εστιάζοντας στην εργασία και τις απαιτήσεις σας, διατηρώντας έτσι την επιχείρησή σας σε ανοδικό ετήσιο πρόγραμμα ανάπτυξης.


Μερικές από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας είναι:


● Υπηρεσίες Συστήματος Ποιότητας

● Συγγραφή Εγχειρίδιων Αεροπλοϊας

● Λύσεις Συντήρησης

● Λύσεις Εκπαίδευσης

● Προετοιμασία για πιστοποίηση από διεθνείς οργανισμούς (IOSA, EASA, FAA, NAA, κ.τ.λ.)

● Προετοιμασία, Προ-έλεγχος και Τελικός έλεγχος πριν τη πιστοποίηση

● Επιθεώρηση και αξιολόγηση αεροσκαφών πριν την αγορά τους ή την ενοικίασή τους