Το όραμά μας...


Το όραμα της Aviatec είναι να γίνει σεβαστή και να εκτιμηθεί από τις αρμόδιες αρχές και τους πελάτες μας για την εξαιρετική ποιότητα των υπηρεσιών μας και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων μάθησής μας.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε άριστη εκπαίδευση σε υφιστάμενους και μελλοντικούς επαγγελματίες της αεροπλοϊας και να τους μεταδώσουμε όλη τη γνώση και την ικανότητα που θα τους καταστήσουν ικανούς να εκτελούν σωστά και με ακρίβεια τα καθήκοντά τους.

Στοχεύουμε επίσης να προσθέσουμε αξία στις εταιρείες όπου εργάζονται και να γίνουν ενεργά μέλη της ιδιαίτερας απαιτητικής, από άποψη ασφάλειας, ποιότητας και παραγωγικότητας, Αεροπορικής Βιομηχανίας.