Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας της Aviatec αναλυτικά

Έχουμε δεσμευτεί σε υψηλά πρότυπα ικανοποίησης των πελατών μας και θα προσπαθούμε συνεχώς για τη βελτίωση των διαδικασιών μας πάνω στην εκμάθηση και τις εξετάσεις ώστε να εξασφαλίσουμε μια βιώσιμη και σταθερή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.


Αυτό το έχουμε πετύχει με τους παρακάτω τρόπους: 

Πελάτες: Ακούμε τους πελάτες μας, κατανοούμε τις μαθησιακές ανάγκες και προσδοκίες τους και προσπαθούμε να τις ικανοποιήσουμε με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους. 
Ηγεσία: Έχουμε θεσπίσει και επικοινωνούμε το όραμά μας εξηγώντας τις βασικές αξίες που καθοδηγούν τον οργανισμό μας μέσω της ηγεσίας μας στον χώρο. 
Άνθρώπινο Δυναμικό: Περιλαμβάνουμε τους ανθρώπους μας στην ανάπτυξη του οργανισμού, επωφελούμαστε από τις γνώσεις και την εμπειρία τους, αναγνωρίζουμε τη συμβολή τους και παρέχουμε ένα περιβάλλον στο οποίο έχουν κίνητρο να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. 

Διαδικασίες και Συστήματα: Προσεγγίζουμε τις διαδικασίες διαχείρισης εργασίας με το να τις χειριζόμαστε ως ένα ενιαίο σύστημα στο οποίο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, παράγοντας αποτελέσματα που ικανοποιούν όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές.


Συνεχής Βελτίωση: Ελέγχουμε συνεχώς το σύστημα και τις επιδόσεις μας με το σκεπτικό πως πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Θα εξετάσουμε την όποια πιθανή αποτυχία ως ευκαιρία μάθησης και όχι ως ένα γεγονός όπου σε κάποιον θα επιρρίψουμε την ευθύνη και το φταίξιμο.


Αποφάσεις: Στηρίζουμε τις αποφάσεις μας στη λογική και τη διαισθητική ανάλυση των δεδομένων που συλλέγουμε από τις διαδικασίες μας.


Σχέσεις με τους Προμηθευτές: Αναπτύσσουμε συμμαχίες με τους προμηθευτές μας και συνεργαζόμαστε μαζί τους για την απο κοινού βελτίωσή μας.


Περιβάλλον, Υγεία και Ασφάλεια: Λειτουργούμε με τρόπο που διαφυλάσσει το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των εκπαιδευομένων μας, το προσωπικό και οποιονδήποτε θα μπορούσε να επηρεαστεί από το έργο μας.