Άλλα Μαθήματα

Σύντομη περιγραφή άλλων μαθημάτων

Η Aviatec παρέχει ένα ευρύ φάσμα ειδικών μαθημάτων. Mπορεί επίσης να προετοιμάσει και να οργανώσει οποιαδήποτε άλλο μάθημα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών.

Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω:


● Human Factors in Aviation Maintenance Initial

● Human Factors in Aviation Maintenance Recurrent

● Quality Management Systems in Aviation

● Aviation Safety Management Systems

● Audit Management in Aviation

● EASA Part M requirements

● EASA Part 145 requirements

● EASA Framework (Part M, 145, 66, 147)

● EASA Part 147/66 requirements

● Instruction Techniques Initial

● Instruction Techniques Recurrent

● EWIS Group 1,2

● Fuel Tank Safety Phase 1,2

Unmanned Aviation Training

● Foreign Object Damage

● Continuation Training in recent technologies

● Aircraft Marshalling

● ETOPS (Extended-range Twin-Engine Operational Performace Standards)

● Accidents Investigation

● Stores Incoming Inspection

● Electrostatic Sensitive Discharge (ESD)

● Maintenance / Acceptance Test Flight

● Aviation English for Aircraft Technicians (per ICAO Standards)

● Aviation Tyres Maintenance and Care (Line/Stores)

● Low Frequency Acousticography / Coin Tap Test (c-test) inspection Of composites

● Borescope Inspection of Turbine and Piston Engines

● Dangerous Goods (per IATA Standards)

● Sheet Metal Advanced

● Root Cause Analysis

● Suspected Unapproved Parts

● Corrosion Prevention and Control

● Composite Inspection and Repairs

● NDT Course (Visual Testing and Liquid Penetrant Testing)

● Aircraft Reliability training course

● Engineering and Planning Procedures training course


Η Aviatec μπορεί επίσης να προετοιμάσει και να οργανώσει οποιαδήποτε άλλο μάθημα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών.