Μάθημα Basic License

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PART 66

Το να είναι κανείς Αδειούχος Μηχανικός αποτελεί μια εξειδικευμένη και υπεύθυνη δουλειά, και χρειάζονται δύο έτη θεωρητικών σπουδών και δύο χρόνια πρακτικής εμπειρίας σε ένα φορέα συντήρησης, προκειμένου να αποκτήσει τη σχετική άδεια. Ακόμα και αυτό όμως, είναι μόνο η αρχή για τους περισσότερους Αδειούχους Μηχανικούς. Περισσότερη μελέτη σημαίνει περισσότερη εμπειρία και εξειδίκευση σε τύπους αεροσκαφών και ως εκ τούτου και πιο πιθανό να εργαστεί κάποιος σε μια αντίστοιχη θέση.


Τα μαθήματα κατάρτισης μπορούν να ξεκινήσουν οποιαδήποτε στιγμή, αλλά οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια μέχρι την ηλικία των 18. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά μέρη, που ακολουθούνται από εξετάσεις και αξιολογήσεις.


Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζουν, να γράφουν και να επικοινωνούν σε ικανοποιητικό επίπεδο κατανόησης της Αγγλικής γλώσσας, στην οποία είναι γραμμένα όλα τα τεχνικά έγχειρίδια και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την υποστήριξη της έκδοσης ενός πιστοποιητικού συντήρησης. Γι' αυτό άλλωστε, παρακαλούμε σημειώστε, πως οι περισσότερες ονομασίες μαθημάτων και ενοτήτων αναγράφονται και εδώ στην Αγγλική γλώσσα.


Κατηγορίες Μηχανικών Αεροσκαφών


Οι Αδειούχοι Μηχανικοί Αεροσκαφών χωρίζονται στις παρακάτω κύριες κατηγορίες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Πολιτική Αεροπορία.


Κατηγορία A. Μια άδεια συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας Α επιτρέπει στον κάτοχό της να εκδίδει πιστοποιητικά διάθεσης σε χρήση, μετά από απλές εργασίες συντήρησης ή επιδιόρθωσης βλάβης.


Κατηγορία B1. Μια άδεια συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας B1 επιτρέπει στον κάτοχο της να εκδίδει πιστοποιητικά διάθεσης σε χρήση μετά από κάθε προγραμματισμένη και μη προγραμματισμένη συντήρηση (γραμμή, βάση, τροποποιήσεις) και εργασίες επιδιόρθωσης ελαττωμάτων που εκτελούνται στη δομή του αεροσκάφους, στον κινητήρα, στα μηχανικά και ηλεκτρικά συστήματα και περιρισμένα σε ηλεκτρονικά συστήματα. Αυτή η άδεια ισχύει για αεροπλάνα που φέρουν στροβιλοκινητήρα (turbine engine aircrafts), αεροπλάνα που φέρουν έμβολοφόρο κινητήρα (piston engine aircrafts), ελικόπτερα που φέρουν στροβιλοκινητήρα (turbine engine helicopters) και ελικόπτερα που φέρουν έμβολοφόρο κινητήρα (piston engine helicopters).

Η άδεια κατηγορίας Β1 περιλαμβάνει την αντίστοιχη κατηγορία Α.


Κατηγορία B2. Είναι η άδεια για τον υποψήφιο που θα αποφασίσει να ακολουθήσει και να παρακολουθήσει μια σειρά μαθημάτων τα οποία θα του παρέχουν τις τεχνικές γνώσεις και την κατάρτιση σε δεξιότητες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων. Η άδεια συντήρησης της κατηγορίας Β2 επιτρέπει στον κάτοχό της να εκδίδει πιστοποιητικά διάθεσης σε χρήση μετά από κάθε προγραμματισμένη και μη προγραμματισμένη συντήρηση (γραμμή, βάση, τροποποιήσεις) και εργασίες αποκατάστασης βλάβης που εκτελούνται σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα αεροσκαφών (avionics).

Η άδεια κατηγορίας Β2 δεν περιλαμβάνει την αντίστοιχη κατηγορία Α.


Κατηγορία B3. Ως ανωτέρω κατηγορία Β1, με εφαρμογή μόνο στα αεροσκάφη με εμβολοφόρο κινητήρα, κάτω των 2000 Kg MTOM, χωρίς συμπιεζόμενη καμπίνα.


Κατηγορία C. Είναι η άδεια για τον υποψήφιο που θα αποφασίσει να παρακολουθήσει τη σχετική σειρά μαθημάτων η οποία θα του παρέχι τις επαρκείς τεχνικές γνώσεις για να αποδεσμεύει σε χρήση αεροσκάφη μετά από εργασίες Συντήρησης Βάσης.


Τα κύρια μαθήματα που παρέχονται από την Aviatec είναι κατά EASA Part-66 κατηγορίας Α, Β1.1, B2 και C για αεροπλάνα με στροβιλοκινητήρα ως πλήρεις ενότητες μαθημάτων περιλαμβανομένης της Πρακτικής Κατάρτισης σε πραγματικό περιβάλλον συντήρησης καθώς και σε δικά μας εργαστήρια.

ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα κατάρτισης που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο υποψήφιος στην Aviatec προκειμένου να γίνει Αδειούχος Μηχανικός Αεροσκαφών, χωρίζονται στις ακόλουθες ενότητες (στην Αγγλική γλώσσα), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας Αεροπλοϊας:

Module 1. Mathematics
Module 2. Physics
Module 3. Electrical Fundamentals
Module 4. Electronic Fundamentals
Module 5. Digital Techniques in Electronic Instrument Systems
Module 6. Materials and Hardware
Module 7. Maintenance Practices
Module 8. Basic Aerodynamics
Module 9. Human Factors
Module 10. Aviation Legislation
Module 11A. Turbine Airplane Aerodynamics, Structures and Systems (for B1.1 only)
Module 12. Helicopter Aerodynamics, Structures and Systems
Module 13. Aircraft Aerodynamics, Structures and Systems (for B2 only)
Module 14. Propulsion (for B2 only)
Module 15. Gas Turbine Engine (for B1.1 only)
Module 17. Propeller (for B1.1 only)

Οι ενότητες των μαθημάτων διδάσκονται σε διαφορετικά επίπεδα γνώσεων, ανάλογα με το αν ο υποψήφιος επιθυμεί να ακολουθήσει μια καριέρα που ανταποκρίνεται στην κατηγορία Α, Β1, Β2 ή C αντίστοιχα.
Μετά την ολοκλήρωση κάθε ενότητας, ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει σε αντίστοιχες εξετάσεις.
Οι εξετάσεις έχουν έναν ελάχιστο βαθμό επιτυχίας (75%) και κάθε εξέταση ενότητας αποτελείται από διαφορετικό είδος τεστ, όπως ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, εργασίες, πρακτικές εξετάσεις κ.τ.λ.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Η Aviatec έχει δημιουργήσει εργαστήρια, απόλυτα συμμορφωμένα με τις απαιτήσεις της πρακτικής εκπαίδευσης.

Τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με ένα πραγματικό αεροσκάφος, έναν πλήρη στροβιλοκινητήρα (turbine engine), πραγματικά και διαφορετικά εξαρτήματα αεροσκαφών, μονάδες δοκιμών και μετρήσεων και γενικά οτιδήποτε υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των πελατών μας αλλά και το χτίσιμο των πρακτικών δεξιοτήτων των σπουδαστών μας. Η πρακτική εκπαίδευση διεξάγεται επίσης και σε πραγματικά αεροσκάφη. 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Στην Aviatec συνεργαζόμαστε στενά με εταιρείες συντήρησης και τεχνολογικά ιδρύματα, ώστε να είμαστε σε θέση να παρέχουμε πλήρη πρακτική εκπαίδευση για την κάλυψη όλων των νομοθετημένων εκπαιδευτικών απαιτήσεων της EASA και κατά συνέπεια την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των πελατών μας αλλά και το χτίσιμο των πρακτικών δεξιοτήτων των σπουδαστών μας.

RYANAIR

Η Aviatec σε συνεργασία με την Ryanair, τον αγαπημένο αερομεταφορέα της Ευρώπης, προσφέρει στους σπουδαστές της (με την ολοκλήρωση του Full Basic προγράμματος) την ευκαιρία άμεσης συμμετοχής στο πρόγραμμα Ryanair JAE (Junior Aircraft Engineer) ώστε να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπειρία για να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στο συναρπαστικό τομέα της αεροπλοϊας και να λάβουν την άδεια τους κατά EASA Part66.