Μάθημα Type Rating

PART 66 TYPE TRAINING

Η Aviatec παρέχει εκπαίδευση σε aircraft type ratings, προκειμένου να βοηθήσει τους πελάτες της να αποκτήσουν περαιτέρω κατάρτιση και εξειδίκευση για τις κατηγορίες άδειας συντήρησης B1.1, B2 και C σε:

●Boeing B737-600/700/800/900 (CFM56), (NG) - διαβάστε παρακάτω

●Boeing B737-300/400/500 (CFM56), (Classic)

●Boeing 737-7/8/9 (CFM LEAP)-(MAX)

●Boeing 777-200/300 (GE90/RR Trent800)

●Airbus A318/319/320/321 (CFM56)

●Airbus 319/320/321 (V2500)

●Airbus 319/320/321 (Leap engine) Neo

●Airbus A330 (RR Trent 700 / GE CF6 / PW 4000)

●Eurocopter AS332 (Turbomeca Makila 1A/1A1) - διαβάστε παρακάτω

●Embraer EMB 135/145 (RR Corp AE3007A)


Είμαστε, επίσης εξιδεικευμένοι στην παροχή κατάρτισης για τα μοντέλα ελικοπτέρων Airbus, Bell, Robinson και Agusta Westland.

EASA PART 66 BOEING 737-600/700/800/900
(CFM 56) B1/B2

::  Περιγραφή Μαθήματος  ::


●BOEING 737-600/700/800/900 (CFM 56) EASA PART-66 B1/B2    ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
Το μάθημα αυτό είναι σε συμμόρφωση με τον κανονισμό EASA Part-66. Ο συμμετέχων θα αποκτήσει γνώσεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση και πιστοποίηση των επιτρεπόμενων εργασιών συντήρησης οι οποίες είναι απαραίτητο να πιστοποιούνται από κατηγορία προσωπικού Β1 / Β2.

Περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των συστημάτων, τη λειτουργία τους, τη θέση των εξαρτημάτων, την αφαίρεση/τοποθέτηση τους, καθώς και την αντιμετώπιση προβλημάτων (troubleshooting) σε επίπεδο που προβλέπεται απο το εγχειριδιο συντήρησης.

Διάρκεια Μαθήματος: 174 ώρες, 29 ημέρες 

Σε ποιους απευθύνεται: Προσωπικό κατηγορίας EASA Part-66 B1/B2 ή άλλο προσωπικό συντήρησης. 

Αριθμός Συμμετέχοντων: 15 κατά προτίμηση

●BOEING 737-600/700/800/900 (CFM 56) EASA PART-66 B1/B2    ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Το μάθημα αυτό είναι σε συμμόρφωση με τον κανονισμό EASA Part-66. Ο συμμετέχων θα αποκτήσει πρακτική εμπειρία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση και πιστοποίηση των επιτρεπόμενων εργασιών συντήρησης οι οποίες είναι απαραίτητο να πιστοποιούνται από κατηγορία προσωπικού Β1 / Β2.

Παρέχεται είτε σε συνεργασία με την εταιρεία EgyptAir, είτε σε συνεργασία με άλλους αερομεταφορείς που διαθέτουν τον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους. Περιλαμβάνει λεπτομερή επίδειξη των συστημάτων, τη λειτουργία τους, τη θέση των εξαρτημάτων, την αφαίρεση/τοποθέτηση τους, καθώς και την αντιμετώπιση προβλημάτων (troubleshooting) σε επίπεδο που προβλέπεται απο το εγχειριδιο συντήρησης και σε πραγματικό αεροσκάφος.

Διάρκεια Μαθήματος: 10 ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται: Προσωπικό κατηγορίας EASA Part-66 B1/B2 ή άλλο προσωπικό συντήρησης.

Αριθμός Συμμετέχοντων: 15 κατά προτίμηση

 

 :: Εξετάσεις::
- Διεξαγωγή σε επί μέρους φάσεις, κλειστό βιβλίο, ερωτήσεις τύπου πολλαπλών επιλογών.
- Ο βαθμός επιτυχίας για κάθε εξέταση είναι 75%.
- Πρακτική αξιολόγηση με την ολοκλήρωση της πρακτικής εκπαίδευσης.

EASA PART 66 Eurocopter AS332
(Turbomeca Makila 1A/1A1) B1/B2/C

:: Περιγραφή Μαθήματος ::

●Eurocopter AS332 (Turbomeca Makila 1A/1A1) B1/B2    ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
Το μάθημα αυτό είναι σε συμμόρφωση με τον κανονισμό EASA Part-66. Ο συμμετέχων θα αποκτήσει γνώσεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση και πιστοποίηση των επιτρεπόμενων εργασιών συντήρησης οι οποίες είναι απαραίτητο να πιστοποιούνται από κατηγορία προσωπικού Β1 / Β2.

Περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των συστημάτων, τη λειτουργία τους, τη θέση των εξαρτημάτων, την αφαίρεση/τοποθέτηση τους, ρυθμίσεις καθώς και την αντιμετώπιση προβλημάτων (troubleshooting) σε επίπεδο που προβλέπεται απο το εγχειριδιο συντήρησης. 

Διάρκεια Μαθήματος: 153 ώρες, 26 ημέρες 

Σε ποιους απευθύνεται: Προσωπικό κατηγορίας EASA Part-66 B1/B2 ή άλλο προσωπικό συντήρησης. 

Αριθμός Συμμετέχοντων: 10 κατά προτίμηση

●Eurocopter AS332 (Turbomeca Makila (1A/1A1) B1/B2    ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Το μάθημα αυτό είναι σε συμμόρφωση με τον κανονισμό EASA Part-66. Ο συμμετέχων θα αποκτήσει πρακτική εμπειρία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση και πιστοποίηση των επιτρεπόμενων εργασιών συντήρησης οι οποίες είναι απαραίτητο να πιστοποιούνται από κατηγορία προσωπικού Β1 / Β2.

Περιλαμβάνει λεπτομερή επίδειξη των συστημάτων, τη λειτουργία τους, τη θέση των εξαρτημάτων, την αφαίρεση/τοποθέτηση τους, τις ρυθμίσεις τους καθώς και την αντιμετώπιση προβλημάτων (troubleshooting) σε επίπεδο που προβλέπεται απο το εγχειριδιο συντήρησης και σε πραγματικό αεροσκάφος. 

Διάρκεια Μαθήματος: 10 ημέρες 

Σε ποιους απευθύνεται: Προσωπικό κατηγορίας EASA Part-66 B1/B2 ή άλλο προσωπικό συντήρησης.

Αριθμός Συμμετέχοντων: 10 κατά προτίμηση

:: Εξετάσεις::
- Διεξαγωγή σε επί μέρους φάσεις, κλειστό βιβλίο, ερωτήσεις τύπου πολλαπλών επιλογών.
- Ο βαθμός επιτυχίας για κάθε εξέταση είναι 75%.
- Πρακτική αξιολόγηση με την ολοκλήρωση της πρακτικής εκπαίδευσης.